Tegning av to barn som husker fra grein med nøtt på enden

Velkommen til
Kolsåstrollet barnehage

Vi skaper en aktiv og læringsrik hverdag for ditt barn

Kontakt oss

Et levende læringsmiljø

Kolsåstrollet barnehage er en barnehage ved Kolsås Base i Bærum. Vi er levende opptatt av at barna skal få spennende utfordringer og erfaringer i barnehagen, og har grunnleggende visjoner, verdier og menneskesyn i jobben vi gjør. Hele barnehagen bruker CLASS som verktøy. 

Vi strekker oss mot stjernene

Vi fokuserer på verdier og menneskesyn i det daglige arbeidet med barn, og har dette som grunnlag i jobben vi utfører.

Vi ønsker at verdiene sjenerøsitet, entusiasme og ansvar skal være ledende, og bruker disse derfor aktivt i veiledning – både av barn og personal. Det er spennende å fokusere på verdier, fordi det fører til refleksjon og til voksne med mer bevisste holdninger og handlinger.

Visjon, verdier
og menneskesyn

I Kolsåstrollet jobber vi aktivt med visjon, verdier og menneskesyn, både når det gjelder barn, foreldre og personal. Disse er stadig oppe til refleksjon og er grunnlaget for både planlegging, gjennomføring og vurdering.

Visjon

Vi skal strekke oss mot stjernene gjennom å gjøre hver dag verdifull.

Verdier

Sjenerøsitet 
Entusiasme
Ansvar

Menneskesyn

Lik respekt for alle, både barn og voksne. Vær mot andre slik du ønsker andre skal være mot deg

Søk barnehageplass

Jobber du i Forsvaret og vil du vite mer om vår barnehage eller søke plass for ditt barn? Ta kontakt med oss for mer informasjon eller fyll ut vårt søknadsskjema.

Send søknad