Barns medvirkning
i barnehagen

Vi lytter til barnas mening

Kontakt oss

Aktiv deltakelse

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Dette krever voksne som er villige til å ta barnas perspektiv og anerkjenne deres tanker og meninger. I arbeid med de minste barna er det viktig at personalet observerer og leser de signaler barna gir. Kroppsspråk, ansiktsuttrykk og lyder forteller oss mye om hva barna mener og har lyst til. Det menneskesynet vi har vil få konsekvenser for hvordan vi forstår barns medvirkning.

Hvordan kommer dette til syne i barnehagen?

Hvordan kommer dette til syne i Kolsåstrollet Barnehage?

  • Gjennom de voksnes evne til å se, lytte, tolke og anerkjenne

  • Ved å ta tak i barns nysgjerrighet, initiativ, opplevelser og undring

  • Vi tar oss tid til gode dialoger både med enkeltbarn og i barnegruppen

  • Vi diskuterer regler på avdelingen, lekegrupper, valg i påkledning og aktiviteter

Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber med barns medvirkning?

Ta kontakt med oss i Kolsåstrollet Barnehage, så svarer vi på spørsmålene dine.

Kontakt oss