Sosial kompetanse

Vi bidrar til en positiv sosial utvikling av ditt barn

Kontakt oss

Sosial kompetanse og konflikthåndteringsmetoder

Kolsåstrollet barnehage har i mange år arbeidet med sosial kompetanse og konflikthåndteringsmetoder. Vi mener det er det aller viktigste vi kan gi barn i førskolealder.

Vi arbeider med

Vi arbeider med

  • Empati

  • Pro-sosial utvikling

  • Selvhevdelse

  • Selvkontroll og lek

  • Glede og humor

Lek og samspill
som læringsarena

Et av de aller viktigste målene for barnehageansatte er å veilede barn i hvordan de skal reflektere over egne og andres handlinger og væremåter. Skal vi være sikre på at det skjer en positiv sosial utvikling, er det nødvendig med bevisste holdninger og handlinger i oppdragelsesarbeidet. Voksne i barnehagen er formidlere av pro-sosiale holdninger og handlinger, etiske normer og verdier. Vi må derfor være bevisst ansvaret vårt, og hvordan og hva vi formidler av normer og verdier.

Sosial handlingsdyktighet betyr altså å kunne forstå andres ulike perspektiv og roller, kunne ta avgjørelser og samhandle med andre, vurdere problemer og løse oppgaver. Barn lærer å forholde seg til andre når de møtes direkte i lek og samspill. De voksne skal være aktive og gripe inn i konfliktsituasjoner, gjøre barnet oppmerksom på følgene av deres adferd overfor andre, og ta aktiv bruk av hverdagssituasjoner. Både barn og voksne skal takle ulike former for konflikthåndtering slik at den blir kvalitetsstyrt.

Har du spørsmål rundt vårt arbeid med barns sosiale kompetanse?

Ta kontakt for en hyggelig prat, så hjelper vi deg så godt vi kan!

Kontakt oss