Tallforståelse

Undring og glede knyttet til matematikk og naturfag

Kontakt oss

Tallforståelse og
naturfaglige erfaringer

Lek er barnets viktigste aktivitet. Leken er et mål i seg selv, samtidig som den stimulerer alle utviklingsområder. Lek er en frivillig aktivitet som er lystbetont og indremotivert. Lek har en egenverdi for barnet, og er derfor et mål i seg selv. Gjennom leken lærer barnet seg selv å kjenne, og hva det kan og ikke kan klare av utfordringer, altså utvikling av selvoppfatning og identitet. Lek fremmer barns utvikling på alle områder: språklig, intellektuelt, fysisk, emosjonelt og ikke minst sosialt.

Aktiv læring gjennom lek og utforsking

Tar vi utgangspunkt i puslespill, må barna se etter form, farge og mønster, og de yngste leker med puttekasser hvor hele ideen er å finne ut hvor formene passer inn. Barna spiller ulike typer spill, som terningspill og memory, for å øve på tallforståelsen og se sammenhenger. Vi har også mye lekemateriell som innbyr til sortering, telling og mønstrer, som perler, klosser, fargeblyanter, dyrefigurer og lekebiler samt naturmaterialer vi finner utendørs. Vi leser også bøker med dette temaet, leker regelleker ved å høre på musikk og samles i ulike grupperinger når musikken stopper, og utendørs leker vi med sand og vann og finner former, vekt og volum.

Matematikk og
naturfag i barnehagen

Barna får mange erfaringer med matematikk og naturfag gjennom en barnehagedag.

Borddekking og måltid byr på telling, parkopling og begreper, og under samlingsstund teller vi hvor mange som er til stede, hvor mange som er borte, og hvor mange jenter og gutter som er i barnehagen i dag. Vi må også følge med på vær og temperatur for å finne ut hva vi skal ha på oss når vi skal ut og leke, og sammenligner støvler i garderoben etter høyde og størrelse.

I arbeid med matematikk gjør barn erfaringer med tall, mengder, mønstre og systemer. Dette er også viktige erfaringer som barna har nytte av for å utvikle språket. De voksne setter ord på det de ser og opplever, og barna kan knytte dette til ord. Vi trekker også inn overbegreper som det er viktig å kunne, og slik vil kunnskapen og forståelsen utvikles gjennom lek.

Ikon - Skog

Utforsking av naturen

Vi er mye ute, og det er lett for oss å følge årstidsskiftningene. Vi ser det spirer og gror om våren, vi plukker blomster, følger bladene på trærne, og om høsten kan vi boltre oss i enorme løvhauger. Vi løfter på steiner og finner skrukketroll, maur og andre insekter, og ved regnvær finner vi masse meitemark. Vi kan sjekke vannstand i bekken ved stamstedet. Ved snøsmelting er bekken nesten flomstor, og ved sol og tørt vær er den nesten borte.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med tallforståelse?

Har du spørsmål om vår tilnærming til matematikk og naturfag i barnehagen, eller ønsker du å lære mer om hvordan vi involverer barna i naturen? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne.

Kontakt oss