Prosjekter

Tverrfaglig prosjektarbeid for barnas beste

Kontakt oss

Inspirerende og lærerike prosjekter for barn og voksne

Kolsåstrollet barnehage har en profil som prosjektbarnehage.

Vi har arbeidet med flere prosjekter gjennom mange år, og har etter hvert bygget opp en kompetanse på hvordan vi planlegger, gjennomfører og vurderer ulike prosjekt ut fra forhåndssatte mål. Vi har også laget oss en mal for dette med tanke på både barns, foreldres og personalets medvirkning i prosjektene. Vi ønsker å satse på prosjekter fordi vi ser hvor inspirerende og lærerikt det er for både barn og voksne å arbeide tverrfaglig. Foreldrene er også med å påvirke tema og innhold av prosjektene. Enkelte prosjekt tar direkte utgangspunkt i et fagområde, mens andre prosjekt fokuserer på flere fagområder. Men vi arbeider tverrfaglig og er innom alle områdene i løpet av ett år.

Våre mål for prosjektarbeid:

Våre mål for prosjektarbeid:

  • Bli kjent med barn og voksne på tvers av avdelingene

  • Gjøre erfaringer og morsomme aktiviteter sammen

  • Kunnskapsformidling

Slik gjør vi det

På våren starter vi å diskutere tema for neste års prosjekt. Diskusjonsgrunnlaget er ideer fra foreldrene og personalet, og vi velger ut tre til fire prosjekt, avhengig av størrelse og omfanget på de ulike prosjektene. Vi ønsker at de skal ha en varighet på minimum seks uker. På vårens foreldremøte arbeider foreldrene i grupper med idéutveksling på de ulike prosjektene. I forkant av hvert prosjekt velger vi en komite bestående av en pedagogisk leder og personal med spesiell interesse for prosjektet. De arbeider med planlegging, gjennomføring, og organisering av grupper vedrørende målene for akkurat dette prosjektet og prosjektarbeid i Kolsåstrollet. Før oppstart av noen prosjekter forsøker vi å få tak i en ekspert på området som kan spre kunnskap og entusiasme til personalet. Dette er litt avhengig av selve prosjektet.

Lurer du på noe vedrørende vårt prosjektarbeid?

Kontakt oss gjerne!

Kontakt oss