Bli kjent med oss

Kontakt oss

Et trygt og nært tilbud
for ansatte i Forsvaret

Kolsåstrollet barnehage holder til ved Kolsås Base i Bærum. Her finner du 50 barn og 16 entusiastiske voksne fordelt på fire avdelinger. Kolsåstrollet Barnehage er en populær barnehage blant ansatte i Forsvaret, da den ligger like ved militærbasen på Kolsås, og tilbyr et trygt og stabilt tilbud for familiene.

I barnehagen har vi stort fokus på vår visjon, våre verdier og vårt menneskesyn, og har det som grunnlag i planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet vårt. Vi jobber aktivt med verktøy for å motvirke mobbing, med relasjoner og sosisal kompetanse. Vi er aktivit med i Bærum kommunes barnehagesatsing: Bærumsbarnehagen for en ny tid. I denne satsinge er verktøyet CLASS en vesentlig del. Du kan lese mer om CLASS under satsningsområder.

Kolsåstrollet barnehage er eiet av Stiftelsen Kolsåstrollet barnehage som er opprettet av Forsvarsmateriell, Cyfor og Nasjonal sikkerhetsmyndighet med formål å drive personalbarnehage.