TETT PÅ – Kvalitet i Bærumsbarnehagene

En helhetlig tilnærming for å støtte barnas utvikling og læring

Kontakt oss

Styrket kompetanse og kvalitet

«TETT PÅ – Kvalitet i Bærumsbarnehagene» er et helhetlig system utarbeidet for å styrke kompetanse og kvalitet i barnehagene i Bærum kommune.

Gjennom TETT PÅ ønsker vi å etablere et helhetlig system for å støtte barnas utvikling og læring som bygger på nyere forskning om kvalitet i barnehagen. Målet er at de ansatte skal bli enda bedre til å fremme barnas trygghet, trivsel, læring og språkutvikling i hverdagen. Samspill med varme og stimulerende voksne er barnehagekvalitet for alle barn, og vil legge et grunnlag som all utvikling og livsmestring bygger på.

I TETT PÅ skal CLASS (Classroom Assesment Scoring System) brukes som et verktøy for å måle og forbedre kvaliteten i Bærumsbarnehagene. Tett- på består av 10 dimensjoner som er fordelt under 3 domener. 

Vi fokuserer på følgende domener og deres kvalitet:

Vi fokuserer på følgende områder og deres kvalitet:

  • Emosjonell støtte

  • Organisering av avdeling

  • Støtte til læring og utvikling

Emosjonell
støtte

Positivt klima

Negativt klima

Ansattes sensitivitet

Ta barnets perspektiv

Organisering av avdeling

Veiledning og reguleringsstøtte

Produktivitet

Form på det pedagogiske arbeidet

Støtte til læring og utvikling

Utvikling av tenkning og forsåelse

Kvalitet på tilbakemeldinger

Språkstøtte

Kontinuerlig arbeid med kompetanseheving

I Kolsåstrollet barnehage fokuserer vi ekstra på de sårbare barna og/eller barn i sårbare situasjoner. Vi har vært gjennom alle dimensjonene flere ganger, og har arbeidet på personalmøter og planleggingsdager med å få hele verktøyet under huden. Vi ser stor kompetanseheving blant alle ansatte, men vi trenger å gå gjennom dimensjonene mange ganger for å beherske dem til fulle. Nå har både Janicke, Lotte, Tonje og Hilde sertifisert seg for å kunne observere ut fra verktøyet.

Vil du vite mer om vårt arbeid med TETT PÅ?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Kontakt oss