Søknad

Søk om barnehageplass i Kolsåstrollet barnehage

Kontakt oss

Trenger du barnehageplass?

Kolsåstrollet barnehage eies av Stiftelsen Kolsåstrollet barnehage, som består av Forsvarsmateriell, Cyfor og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Barnehagen holder til ved Kolsås Base i Bærum.

Opptak i barnehagen

Barnehagen har egne kriterier for opptak. Primær opptakskrets er barn av personal ansatt i eieravdelingene ved Kolsås Base. Sekundær opptakskrets er andre ansatte på Kolsås Base og ellers i Forsvaret. Deretter tar vi inn barn fra Bærum kommune, fortrinnsvis fra barnehagens nærmiljø. Se ellers våre vedtekter (link til «styrende dokumenter») for mer informasjon.

Søknadsfrist for hovedopptaket er den samme som for Bærum kommune, dvs. 1. mars. Resten av året tar vi inn barn fortløpende. Vi tar gjerne imot besøk hvis du ønsker å se barnehagen før du søker plass, men det er fint om du ringer for å avtale tid til dette.

Søk om plass

Ta kontakt for mer informasjon

Lurer du på noe om søknadsprosessen eller kriteriene for opptak i Kolsåstrollet barnehage? Ta kontakt.

Kontakt oss