Ny i barnehagen

Få nyttig informasjon om hva dere trenger, og hvordan de første dagene i barnehagen er lagt opp for både barna og foreldrene

Kontakt oss

Første dag i barnehagen

Barnet vil få en tilknytningsperson som møter dere i barnehagen den første dagen. Denne personen vil være hovedkontakten i barnehagen under tilknytningsperioden. Barnet er i barnehagen sammen med far eller mor i et par timer første dagen, og er med på lek og andre aktiviteter.

Videre tilknytning og relasjonsbygging

Tilknytning i barnehagen må skje gradvis, og i nært samarbeid med foreldrene. Det er dere som kjenner barnet best og som kan gi oss god informasjon for å sikre at relasjonsbyggingen går best mulig. Det er viktig at mor/far er sammen med barnet de første dagene, slik at barnet kan bli kjent med oss. Tilknytningsperioden varer så lenge barnet trenger dere. Vår erfaring er at dere kan begynne å gå litt etter noen dager, men det er viktig at dere alltid gir beskjed når dere går, både til barnet og til personalet.

Tilvenning basert på Circle of Security

Vi ønsker å drive tilvenningen basert på COS (Circle of Security), hvor den voksne skal være trygg, sterk, klok og god. Det er helt normalt at barnet protesterer eller gråter den første tiden når far eller mor forlater barnehagen. Derfor er det spesielt viktig at barnet har blitt trygg på en av de voksne i barnehagen. Vår erfaring er at hvis barnet får aksept for sine følelser og gråte ferdig, føler det seg forstått og bygger en bedre relasjon til de voksne. Hvis dere bekymret for noe, må dere ikke nøle med å ta kontakt med oss.

Har du spørsmål om de første dagene i barnehagen?

Vi hjelper deg med alt det praktiske, og forteller deg mer om prosessen.

Kontakt oss