Forebygging av
mobbing i barnehagen

Vi jobber for å sikre et godt psykososialt miljø

Kontakt oss

Handlingsplan mot mobbing

Vi i Kolsåstrollet barnehage følger handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagene for å styrke og sikre barna et godt psykososialt miljø og forhindre at barn blir satt utenfor. Planen er et arbeidsverktøy for alle kommunale og private barnehager i arbeidet med å forebygge og forhindre krenkende ord og handlinger mot barn.

Vi i Kolsåstrollet barnehage har jobbet med tema mobbing siden januar 2015 og reflektert, vurdert og gjort planen til vår egen. Planen viser hvordan vi jobber med det psykososiale miljøet i barnehagen, hvordan de ansatte styrkes i arbeidet mot mobbing og hvilke rutiner vi har i arbeidet for å forebygge mobbing. Les mer om vårt arbeid her.

Vil du vite hvordan vi jobber

med sosial kompetanse?

Vi kan hjelpe deg. Ta kontakt.

Kontakt oss