Bli kjent med avdelingene i Kolsåstrollet 

På våre avdelinger tar vi vare på alle de små øyeblikkene og samler dem til gode minner og verdifulle erfaringer.

Våre avdelinger

Trollskogen

Trollskogen har barn fra 1-3 år. Her det liv og røre dagen lang. Det er mye som skal oppleves, erfares og utforskes. Det er mye glede og begeistring, og det er ekstra morsomt å utforske verden sammen med noen på egen alder og størrelse. Lek og læring går hånd i hånd.

Trygge, nærværende og lekende voksne i nært samspill med barna, gir trygghet og støtte i deres utfoldelse og utvikling. Gode relasjoner og god omsorg er det beste utgangspunktet for lek og læring.

Trygghet og mestringsfølelse

Dagsrytmen og faste rutiner gjør dagen forutsigbar, noe som gir trygghet og stor mestringsfølelse for de små. Hverdagen vår består blant annet av utetid på formiddagen, samlingsstund, turer i nærmiljøet, måltider og hvile/søvn, og selvsagt aller, aller viktigst: vi leker dagen lang.

Ukeplaner og månedsbrev finner du på MyKid.

Nyttig informasjon

Pedagogisk leder: Hanne Flaskerud Onstad
Barnehagelærer: Frida Rem og Senthuri Sriswaran

Fagarbeider: Karen Libert
Assistent : Allie Read

Trollslottet

Trollslottet har barn fra 1-3 år. Her finner du en gjeng med barn og voksne som trives godt sammen. Vi legger stor vekt på at tilvenningen skal skje på barnas premisser og det betyr at barnet selv forteller oss om de er blitt godt kjent og trygg på oss vokse på avdelingen. Vi arbeider aktivt med å skape gode relasjoner mellom barna og mellom barn og voksne, da vi mener at å skape gode relasjoner er det viktigste vi kan lære barn.

En forutsigbar hverdag for de små

Vi forsøker å møte barna der de er og tar del i barnas initiativ, fantasi og undring, og legger til rette for at barna blir kjent med verden rundt seg. Dagen består i variert lek og samspill hvor barna opplever mestring, nysgjerrighet og utforskning. Språk er i fokus gjennom alle dagens gjøremål, både ute og inne, i lek, under måltidet og ved av- og påkledning.

Vi har en fast dagsrytme på avdelingen som gjør dagen forutsigbar for de små. Det ligger mye trygghet og mestring i det å vite hva som skal skje til enhver tid. Hverdagen vår består av lek både ute og inne, turer til stamsted eller gymsal, samlingsstunder, formingsaktiviteter og lekegrupper for å nevne noe.

Ukeplaner og månedsbrev finner du på MyKid.

Nyttig informasjon

Pedagogisk leder: Lotte Wallace Dahl
Fagarbeider: Stine Thingvold

Assistent :

Trollstua

Avdeling Trollstua er en avdeling bestående av barn i alderen 2 ½ -6 år.

Hverdagen hos oss på Trollstua består av variert lek, spennende prosjekter og et stort fokus på sosial kompetanse og barns utvikling. Gode relasjoner er alltid viktig for oss, og i tillegg til å være en avdeling som innbyr til god lek og samspill, har vi et unikt uteområde som vi benytter oss av daglig. Vi er også privilegerte som har tilgang til Kolsås Base sin gymsal, og har et flott stamsted som ligger uberørt inne i leieren. Vi er glade i å være ute på tur, og har fokus på å gjennomføre alle turene og aktivitetene vi planlegger.

Inne har vi stor tro på lekegrupper. Her deler vi barna inn i grupper med én voksen per gruppe. På denne måten kommer vi tett innpå barna, og får en unik mulighet til å delta i barnas samspill. Vi har som mål å se hvert enkelt barn hver eneste dag. En vanlig uke hos oss inneholder også aktiviteter som skolestartergruppe, fast dag for tur, varmmat som blir laget sammen med barna samt daglig samlingsstund.

Ingenting er tilfeldig

I tillegg er vi en prosjektbarnehage med mange spennende prosjekter, og er nøye med å dekke alle områdene som står nedskrevet i rammeplanen. Som en del av prosjektene har vi prosjektgrupper på tvers av avdelingene, som fører til et unikt samhold og en følelse av fellesskap. Hver måned har vi også fellessamlinger hvor alle avdelingene er samlet.

Vi legger stolthet i det å gjøre en god jobb, og vi gjør det lille ekstra hver dag for å strekke oss mot stjernene, noe som også er barnehagens visjon. De voksne skal være gode rollemodeller for barna hver eneste dag, og barna skal påvirke hverdagen. Vi har fokus på barnas tanker og barns medvirkning. Ingenting er tilfeldig hos oss på Trollstua!

Ukeplaner og månedsbrev finner du på MyKid.

Nyttig informasjon

Pedagogisk leder: Hanne Marit Aas og Tonje Solheim

Trollhaugen

På Trollhaugen er vi 18 barn i alderen 2 ½-6 år og tre til fire voksne. For oss er variert lek gjennom hele dagen det viktigste. Vi ønsker at alle barna skal være trygge og glade og ha gode venner å leke med. Vi er aktive og engasjerte voksne som deltar i lek sammen med barna, både ute og inne, og vårt mål er at alle de voksne skal ha gode relasjoner til alle barna på avdelingen.

Tilpassede aktiviteter til hvert enkelt barn

Hverdagen vår består av mye humor og glede, lek og aktiviteter. Vi deler ofte barna inn i mindre lekegrupper, slik at de voksne kan se barna bedre i en liten gruppe, samtidig som vi da kan tilpasse lek og aktivitet til hvert enkelt barn. Vi samarbeider også mye på tvers av avdelingene, noe som kommer både barn og voksne i hele barnehagen til gode. Vi har et flott og variert uteområdet som vi bruker daglig, og oppe i leiren har vi også et fint stamsted som barna er veldig glade i. Her griller vi, klatrer i trærne, leker i bekken og snekrer.

Vår uke består blant annet av aktiviteter som lek gymsalen, skolestartergruppe, fast turdag utenfor barnehageområdet, daglige samlingsstunder og måltider, og på fredager lager vi varmmat sammen med barna.

Ukeplaner og månedsbrev finner du på MyKid.

Nyttig informasjon

Pedagogisk leder: Janicke Hellum
Fagarbeider: Jostein Rekustad

Barnepleier: Linda Løchen
Assistent: Anders Rafen

Vil du bli en del av vårt team i Kolsåstrollet Barnehage?

Vil du vite mer om vår barnehage eller søke om barnehageplass for ditt barn? Ta kontakt med oss for mer informasjon, eller fyll ut vårt søknadsskjema.Vi ser etter engasjerte og kvalifiserte personer som har lidenskap for å jobbe med barn og som ønsker å være med på å forme fremtidens samfunn. Ønsker du å være en del av vårt team og trives med å jobbe i en barnehage? 

Kontakt oss