Styrende dokumenter

Se en oversikt over våre forskrifter, planer og vedtekter for arbeidet i Kolsåstrollet barnehage

Kontakt oss

Barnehagelovens forskrifter

Kolsåstrollet barnehage er organisert som en stiftelse opprettet av Forsvarsmateriell, Cyberforsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Barnehagen har som stiftelse både vedtekter etter stiftelsesloven og barnehageloven, og er underlagt Barnehagelovens forskrifter. En av forskriftene er rammeplanen som blant annet pålegger hver enkel barnehage å skrive årsplan. Vi oppfordrer alle foreldre til å lese barnehagens årsplan.

Vedtekter

Vedtektene etter stiftelsesloven redegjør for stiftelsens formål, styrende organer og ledelse samt stiftelsens økonomiske forhold. Disse vedtektene er fastsatt av Lotteri- og stiftelsestilsynet, etter innstilling fra barnehagens styre.

Vedtektene etter barnehageloven regulerer forhold knyttet til barnehagens drift, og gir herunder bestemmelser om barnehagens formål, opptak av barn, åpningstider, foreldrebetaling og lignende. Vedtektene etter barnehageloven er vedtatt av barnehagens styre.

Lurer du på noe vedrørende våre forskrifter, planer eller vedtekter?

Kontakt oss for mer informasjon.

Kontakt oss